Blog syzyf
Armia Rosyjska nadzieją na nowy porządek i ład 2014-04-06


Z Historii drugiej wojny światowej.


Armia Rosyjska nadzieją na nowy porządek i ład


Armia Rosyjska powstawała nie tylko w trudnych warunkach wojny domowej, w krwawej walce z kontrrewolucją i światowymi siłami kapitalizmu, ale też w olbrzymim zacofaniu gospodarczym spowodowanym rządami caratu, pierwszą wojnę światową i niemal przy całkowitym braku kadry dowódczej, a także braku uzbrojenia, sprzętu i amunicji. Jakże, więc wielkie okazały się Narody Republik Radzieckich w większości krzewu słowiańskiego potrafiące podnieść się jak feniks z popiołów i zwyciężyć zarazę nazistowską. A Nam Polakom przywrócić państwo w granicach historycznych od Morza do Tatr i pokój na przeszło 60 lat.


 I nie potrafi tego teraz zmienić żaden dzisiejszy faszystowski gad, niezależnie, jakiego jest roju syjonistycznego czy narodowo - szowinistycznego z matką Boską w klapie, rozczapierzonymi palcami w górze, z pustą mózgownicą i gołą dupą. Potrzebny jest ostatni wysiłek podniesienia się z kolan i tak jak kiedyś w Rosji podjęto walkę z  trockizmem, tak teraz z faszystowskimi przeciwnikami robotników, w ogóle ludzi pracy.  I zadbanie o to, aby narody świata zabiły na świecie wywoływane przez klan faszystowsko – syjonistyczny Ameryki. Anglii, Francji i Polski wojny na tysiąc lat a kapitalizm upadnie, czy się to, komu podoba czy nie, nastąpi nowy porządek i ład.


Jest oczywistą, oczywistością, iż stałym i nieuchronnym dążeniem bogaczy, ludzi władzy, burżuazji była i jest likwidacja państw typu socjalistyczno – robotniczego metodą napaści zbrojnej.  Dlatego obrona narodów i państw przeciwko temu zwyrodniałemu establishmentowi będzie zawsze słuszna i usprawiedliwiona, niezależnie jak będzie nazywana reżimem czy komunistycznym ludobójstwem. Każda obrona państw przed agresją, jest zarazem obroną wszystkich nas na całym świecie. Stąd niezbędnym warunkiem obrony całej ludzkości jest stworzenie wspólnego bloku militarnego przez dzielone i niewolone państwa świata.


Wymaga to jednak uporczywego, niezwykle trudnego bohaterstwa masowej i powszechnej pracy, której celowo nie ma, powiązanej z ubóstwem materialnym i kulturalnym, co ma wymiar wtórnego analfabetyzmu, produkowania, durni, fanatyków.   Wojsko narodowościowe musi mieć charakter masowy i nie można go zastąpić niczym innym na przykład opłacanymi dolarami debilowatymi mutantami.  Wierność ojczyźnie, jednoosobowe kierownictwo przy udziale sztabów, unikanie różnic klasowych. Zarówno żołnierz jak dowódca są synami jednej rodziny Polaków. Oto cechy przyszłościowej Polskiej Armii, która napawa nadzieją na lepszą przyszłość miliony uciskanych ludzi pracy.  


Każdy, kto niszczy Polską Armię jest sprzedawczykiem, zdrajcą, którego trzeba bezlitośnie zniszczyć. Zatem podnieśmy się z kolan sami, podajmy sobie ręce, zewrzyjmy siły, uprzątnijmy kraj z mierzwy faszystowskich gnoi, przegnajmy obcego z kraju wroga, zabijmy wojny wywoływane przez agresorów na 1000 i zbudujmy lepszy polski dom, dla przetrwania i życia w spokoju.


Taka, bowiem jest historia dziejów świata tego a nie skostniała utopijna ideologia przeklętego kapitalistycznego klanu upapranego w morzu krwi niewinnych ludzi przez wieki całe.  Zbudź się do czynu, to i Bóg też może ci pomoże i nie zdechniesz w rynsztoku.  Bądź pozdrowiony Bracie Polaku, nie daj się oszkapić po raz kolejny, który?  Przez sprzedawczyków, klechów, demagogów, szczekaczy, „ którzy ryczą, mleka nie dają i ze strachu pod siebie srają”.   


syzyf


Historia II wojny światowej. Armia obrony pokoju i socjalizmu. 2014-04-01


Historia II wojny światowej. Armia obrony pokoju i socjalizmu.


Wstęp


Nie ulega żadnej wątpliwości, iż Rosja Radziecka stała się ostoją pokoju światowego. Jednak w latach 1918 – 1920 z wielu przyczyn subiektywnych i obiektywnych ruch rewolucyjny nie doprowadził do zwycięstwa rewolucji w krajach Europy zachodniej. U podstaw leżały dwa aspekty: zbyt słabe stawianie oporu uciskowi wyzyskiwaczy i brak wpływu na kształtowanie stosunków ekonomiczno -  społecznych. Tak, więc przykład leżał po stronie Rosji Radzieckiej zaś wyjątkowego znaczenia nabierało budownictwo gospodarcze oraz siła obronna, która dawała możliwość przeciwstawienia się kapitalistycznej polityce agresji i wojny.  To stało się oczywistą oczywistością po zwycięstwie w II wojnie światowej nad hitlerowskim faszyzmem, co zostało natychmiast zakłócone przez knowania Anglii i USA i wykorzystane przy zachwianiu równowagi militarnej między ZSRR do ukształtowania sytuacji międzynarodowej państw na granicy wybuchu III wojny światowej, poza którą jest tylko śmierć i zagłada świata całego. Wiadomo, iż przed wybuchem II wojny światowej, wszystkie wydarzenia polityki świata zachodniego obracają się wokół jednego zasadniczego zagadnienia walki przecinko Krajowi Rad.. To nie iluzje ani żadna utopia, że Kraj Rad był prawdziwym bojownikiem o pokój, bowiem w pełni zdawał sobie sprawę, że jego nowe społeczeństwo może być pomyślne zbudowane jedynie w warunkach pokoju. Zaś jego wrogowie od rosyjskiej białej gwardii począwszy a na miliarderach zza ocen skończywszy, występowali w roli organizatorów nowych wojen, pragnęli ogniem i mieczem zetrzeć z powierzchni ziemi nienawistną im władzę robotników i chłopów. Usilnie zachęcali do wojny graniczące z nim kraje np. Polskę. Snuli pajęczą sieć spisków i prowokacji oraz poszukiwali sił, przy których pomocy mogliby rozprawić się ze z Rosją Radziecką. Czyż w tej sytuacji można się dziwić i mieć za złe, że Kraj Rad był twierdzą oblężona ze wszystkich stron przez kapitalizm światowy, zaś jego obrona stawała się świętym obowiązkiem Narodu Rosyjskiego? Kto tak sądzi jest zdeklarowanym durniem, czego znamieniem przykładem jak z powtórki z historii jest dzisiejsze zagrożenie Rosji ze strony Ukrainy, Polski I USA oraz ofiarna obrona Narodu Rosyjskiego swej ojczyzny, na drodze nie jeszcze wojny, tylko prawa państwowego i międzynarodowego. { Przyłączenie własnego terytorium to nie aneksja} W Majakowski pisał: „ Wprost z bitew do dzieła, od dzieła – w wir walk, głodni, zziębnięci, nadzy, trzymali zdobyte i jeszcze jak! Aż krew się zapiekła pod paznokciami – na sadzę. { Przełożył K. Cis- Halny}. Czemu aż tak?  Bo we wzniosłym dziele obrony własnej ojczyzny źródłem natchnienia jest to, ze bronią sprawy, której zwycięstwo zapewni im i ich dzieciom możność korzystania ze wszystkich dobrodziejstw kultury, że wszystkiego, co stworzyła ludzka praca. Ale jeszcze, dlatego, że zabić wojnę znaczy zabić kapitalizm. Zabito ją na 60 lat. Zabijmy ją dziś na 1000 lat i może ludzkość przetrwa i nastąpi na świecie nowy porządek i ład.


Literatura Historia II wojny światowej, Armia obrony pokoju i socjalizmu, rozdział siódmy, ss. 330 – 334.


syzyf


 


 


 


 Zaraza. Głód. Wojna i Śmierć 2014-03-31


Zaraza.  Głód.  Wojna i Śmierć


 Apokalipsa na dziś


To jest dobre, to jest złe. Dobro i zło umiera. Przeszłości i przyszłości nie ma.  Ona nie istnieje.   Teraźniejszość i trafniejszość jest potęgą i siłą.  Jeśli jej nie zmienić zginiesz.   Koniec pieśni.  Szkoda zdrowia. Byłem przez chwilę.  Mnie i Ciebie już nie ma.  Pozostało słowo w pustej przestrzeni bez czasu i zmian, które dobra i zła nie odrodzi.  Zatraciłeś dany ci czas. Zamykam kram. „ Na zachodzie bez zmian”.   Życzę powodzenia w ogniu zatracenia, piekła ziemskiego, po wieki wieków amen.   


syzyf


O czym myślę ? Po jaką cholerę żyję 2014-03-30


O czym myślę? Po jaką cholerę żyję.


Zdziwicie się. O inwigilacji i cenzurze, która dotyka nas wszystkich prostych ludzi, co powoduje, że żadna pozytywna myśl nie przeciśnie się na forum propagandy ludzi władzy i ich popleczników i nic konstruktywnego nie zbudujemy, dopóki nie uprzątniemy wspólnie wszyscy razem stajni Augiasza z rozpasanego i utrwalonego na dożywocie na polskiej ziemi faszystowskiego gnoju.  Jest w tym istniejącym zdziczeniu rządzącego bandyckiego towarzystwa coś, co nie da się określić słowami, co już nie przeraża, nie straszy, tylko krzyczy: Ludzie jesteście skazani na zagładę, bowiem z Polski uczyniono już jeden obóz zagłady: z głodu, z chorób i bez jakiejkolwiek pomocy, z kraju ruinę.  Rozerwano już prawie wszystko, co buduje, utrwala i uczy. Uśmierca się po kolei i rozmysłem wszystko, co żyje, co może stanąć temu ludobójczemu, zbrodniczemu działaniu na przeszkodzie. Tam wszędzie w kraju, gdzie Polacy żyją i pracują w prawnym jeszcze porządku, czyni się bezprawie i anarchię, rządy w miarę poprawne sprawowane okrzykuje się komunistycznymi, wyśmiewa się je, a ludzi dzieli na lepszych i gorszych.  Wszędzie tam, gdzie ludzie są jeszcze silni duchem i tradycją daje się „ zabawki” do zabawy, aby prędzej zgłupieli albo gloryfikuje się miernoty i półanalfabetów np. daje się bezpłatne skierowania na leczenia sanatoryjne. Natomiast z regionów czyni się pustynie, aby każdego obedrzeć z tego, co mu pozostało do skóry, by został  nagi i goły. I wiecie, co tak sobie myślę?  Po jaką cholerę ja na tej polskiej ziemi żyję, kiedy nie potrafię wyjść z tego faszystowskiego gnoju a moje pokolenie jest przeklęte, przez Polaków, którzy oddali życie za ojczyznę i jej trwanie – za oddanie władzy faszystowskim wasalom.  


syzyf


Walka Rosji Radzieckiej przeciwko wywrotowej działalności wywiadów 2014-03-29


Historia drugiej wojny światowej


Walka Rosji Radzieckiej przeciwko wywrotowej działalności wywiadów.


W warunkach przygotowywania się do wojny przez zachód, gwałtownie zaktywizowała się działalność  szpiegowska i dywersyjno - terrorystyczna skierowana przeciwko Rosji Radzieckiej W służbie angielskiego, francuskiego, niemieckiego, japońskiego, polskiego i amerykańskiego wywiadu zatrudnieni byli „ wodzowie” białogwardyjskiej soldateski emigracyjnej, Kutiepow, Wrangel, Petlura, Sawinkow, Siemionow skoplin a także zawodowi pracownicy wywiadu i oficerowie. Wywiady tworzyły wspólny front przeciwko ZSRR i ściśle koordynowały swoje antyradzieckie plany Zasadniczym celem owych planów było osłabienie potencjału wojskowo – ekonomicznego, prowadzenie dywersji ideologicznej na wielką skalę, pogorszenie międzynarodowego położenia ZSRR, dywersyjno – terrorystyczna działalność, unieruchomienie najważniejszych obiektów wojskowych, dezorganizacja zaopatrzenia Armii Radzieckiej w uzbrojenie i sprzęt bojowy oraz organizowanie napadów i przerzucanie na terytorium ZSRR bandyckich grup szpiegowskich Aktywnie w tej działalności uczestniczyły angielskie służby specjalnie, które zamierzały zrealizować szereg dywersji. Dlatego dla tej działalności wywrotowej wykorzystywały także terytoria krajów nadbałtyckich Turcji, Iranu i Afganistanu. Napady band były systematyczne. Tylko w lipcu - grudniu 1932 r. nastąpiło 185 zbrojnych bandyckich napadów na terytoria radzieckie. Jednak w wyniku przeciwdziałań zlikwidowano wiele siatek i agentów angielskich służb specjalnych. Na przykład w 1925 roku położono kres szpiegowsko terrorystycznej działalności zawodowego wywiadowcy angielskiego Reillyego; zgodnie z planem operacji „ Trust” organa OGPU przekazywały wywiadowi angielskiemu „ spreparowane informacje „ wysoko cenione przez koła rządzące i sztaby generalne Anglii i Francji, także przywódców białej emigracji.  W 1927 r. zlikwidowano grupę szpiegowsko – terrorystyczną kierowaną przez szefa misji Wielkiej Brytanii w Moskwie Whitea, na którego polecenie przygotowywano wybuchy na Kremlu i w Teatrze Wielkim. W roku 1930 unieszkodliwiono organizację działającą w przemyśle stoczniowym pod szyldem firmy angielskiej Lloyds Register.  W 1935 r. ten sam los spotkał organizację zajmująca się szkodnictwem pod fikcyjną nazwą angielskiej firmy elektro - technicznej Metro- Vickers. Wywiad francuski wraz z angielską i polską służbą wywiadowczą organizował najróżniejsze prowokacje, prowadził aktywną działalność szpiegowską usiłując określić wojskowy potencjał kraju, zasoby materiałowe i ludzkie, stan zaplecza itd..Na dalekim wschodzie działalność wywiadu japońskiego skoncentrowała się na zbieraniu informacji oraz organizowaniu dywersji. W tym celu terytorium radzieckiego Dalekiego Wschodu podzielono nawet na kilka kierunków strategicznych np. chabarowski, władywostocki, kujbyszewski, Błagowieszczeński, birobidżański i obrzycki. Cała Mandżuria przekształcona została w ośrodek prowokacji antyradzieckich. Zlikwidowano jednak wiele grup szpiegowsko dywersyjnych działających w rejonie kolei wschodniochińskiej zaś w innych rejonach kraju kilka wielkich prezydentur Forschungsamtu poważnie krzyżując plany hitlerowskich Niemiec. W 1933 roku zlikwidowano rezydenturę hitlerowską działającą pod szyldem przedstawicielstw okrętowych i transportowych Wywiad Amerykański szczególnie interesował się Ukrainą i Białorusią, jako przyszłym teatrem działań wojennych. Jeszcze w latach dwudziestych usiłował wykorzystać do swych celów Organizację Pomocy Głodującym A. R. A.  Oraz pragnął stworzyć na terytorium radzieckim szeroko rozgałęzioną sieć grup kontrrewolucyjnych a także przygotować bazy wypadowe. Na przykład na 300 pracowników rosyjskiego wydziału A. R. A. 200 Osób stanowili oficerowie armii amerykańskiej, których większość pracowała w wywiadzie. Na przykład w 1927 r. wojska ochrony pogranicza zatrzymały ponad 48 tys. osób, w 1933 r. ich liczba zwiększyła się do przeszło 110 tys. Teraz będzie takich terrorystów w tych krajach tyle samo.  Również.  W szerokim zakresie dla tych celów wykorzystywano syjonistyczną organizację Joint.  Dobroczynne działania tej organizacji były jedynie parawanem. Współpracowali, bowiem oni z burżuazyjnymi elementami syjonistycznymi na cały świecie. W tamtym czasie to się nie udało. Natomiast na czas roku 2014 tak, pozostało temu mocarstwu zorganizowanie jedynie baz wypadowych, czego niechlubnym przykładem są rządy solidarnościowych kacyków, jednak nie Polska ani Polacy.  O przewrotności losu zmiłuj się nad Polskim Ludem.


syzyf


Literatura: Historia Drugiej Wojny Światowej 1939 -1945, Wyd. I, Ministerstwo Obrony Narodowej, Warszawa, 1976, tom pierwszy, Walka Związku Radzieckiego przeciwko wywrotowej działalności imperialistycznych wywiadów, ss. 318 – 322.


 


 


 


 


 


 Historia drugiej wojny światowej 2014-03-28

 


 


Materialna Baza.


Związek Radziecki w okresie pierwszej pięciolatki stał się państwem przemysłowym. Szczególną uwagę skoncetrowano na rozwój przemysłu ciężkiego, co dało pewne uniezależnienie się od krajów zachodnich. Oczywiście daleko było jeszcze Rosji Radzieckiej do  rozwoju krajów kapitalistycznych, ale dawało to pewność na szybki rozwój tych gałęzi gospodarki narodowej, którym przypadała zasadnicza rola w dziele zapewnienia obronności i trwałości w okresie wojny.  Od podstaw utworzono metalurgię kolorową, opanowano wytop wszystkich rodzajów stali specjalnych, walcowanie skomplikowanych kształtek, blachy pancernej czy odlewanie skorup pocisków Szybko rozwijała się baza paliwowo energetyczna, która w 1935 r. była prawie 14 razy większa aniżeli w 1913 r. Istotnym ogniwem uprzemysłowienia kraju było stworzenie nowoczesnego przemysłu maszynowego. Ta kluczowa gałąź przemysłu w ciągu niespełna 15 lat - od 1922 – 1935 rozwinęła się na tyle skutecznie, że  dawała możliwość zorganizowania masowej produkcji uzbrojenia i sprzętu bojowego. Wskazać w tym kontekście wypada, że znacznie rozszerzyła się baza surowcowa. Związek Radziecki już w owych czasach pod względem zabezpieczenia przemysłu w surowce przewyższał kraje kapitalistyczne. Spośród 26 rodzajów najważniejszych surowców strategicznych ZSRR miał pod dostatkiem 20 rodzajów, USA zaledwie 10, Francja wraz z koloniami - 9, Anglia z koloniami, ale bez dominiów – 8.Jednym z najważniejszych wyników uprzemysłowienia, było stworzenie solidnej materialnej bazy obronności państwa radzieckiego. Tempo wzrostu produkcji obronnej w drugiej pięciolatce zaczęło przewyższać tempo rozwoju produkcji w ogóle, na który to cel wydano 54, 3 mld rubli, czyli 16, 4 % wszystkich wydatków. Na Przykład w latach 1930 – 1935 Rosja Radziecka posiadała 2529 samolotów, 3055 czołgów, 4383 działa. Baza została utworzona zaś główny sukces polegał na tym, że mimo widocznych pozostałości po Rosji Carskiej, Rosja Radziecka była na tyle mocna, by pomyślnie przeciwstawić się każdej agresji kapitalistycznej, co wykazały późniejsze wydarzenia, bo co by nie powiedzieć pomoc sojuszników była w rzeczy samej skromna na poziomie tylko 15% tej, jaką miała od nich otrzymać i to dopiero w momencie, gdy szala zwycięstwa przechyliła się na korzyć państwa radzieckiego po bitwie stalingradzkiej.


Rozdział szosty, stworzenie materialnej bazy , ss 301 – 307.


 


O czym myślę ? 2014-03-27


O czym myślę?


Otóż o tym, że szkoda słów na ten faszystowski szum. Jak to było? Aha już wiem na zachodzie bez zmian Anglia, Francja Ameryka zawsze rozpierdalali budujący się świat a winę zwalali, na kogo innego. I to trwa do dzisiejszego dnia. Wymieniać? Po co.  Każdy prosty Polak o tym doskonale wie. Faszystowski śmieć nie.  Po polsku niby gada taki zagraniczny wieprz, uczony nieuk, który nie rozróżnia aneksji od zajęcia własnego terytorium czy zeszmaciały amatorski artystów klan, który nie wie, co to Rosja Carska a co Roja Radziecka i ubliża przywódcom narodów słowiańskich, dwa albo więcej paszporty w kieszeni ma i czeka chwili, kiedy będzie mógł z kraju spierdolić, aby nie zwisnąć na stryczku albo dostać kulą w łeb.  Takie fagasy uczą Polaków polskiej mowy, kultury, wiary i „ ojca dzieci robić”. Wszystkie prawa socjalne zabrali. Widzieliście te mordy zakazane przy matkach z dziećmi i jakie pierdoły opowiadali. Gnojowisko warte siebie od faszysty poprzez klechę do rzekomego komunisty. Co za konglomerat politycznych skurwysynów Nie III wojny światowej jeszcze nie będzie, bo Rosja to nie Irak, Iran czy Jugosławia Rosja stanęła i u bram swych granic i u bram byłej Rosji Radzieckiej – bram bohaterskich republik radzieckich – państw dziś samodzielnych i zniszczonych, aby ich bogactwa nie zostały zagrabione a narody unicestwione lub zamienione w niewolnicze bydło? Słowianie nie znają niewolnictwa, nigdy nie posiadali kolonii, nie okupowały i nie podbijały innych narodów. Władcy Polscy nawet Ci najbardziej nieudolni bronili swych granic i dbali o swój lud.. Sir Amerykański pojechał do papieża Franciszka..  Pożyjemy to zobaczymy. Skojarzenia mam fatalne. Jakie?   Może nie będziemy mieć świętego.  


syzyf


faszyzm to wojna 2014-03-16

 


Faszyzm – to wojna


Jedno z podstawowych zadań faszyzmu, to zapewnienie rozwoju systemu monopolistycznego w celu jak najszybszego przygotowania do wojny. Polityczne cele faszyzmu zawsze kryły w sobie groźbę dla Związku Radzieckiego, międzynarodowego ruchu komunistycznego, dla demokratycznych praw i swobód obywateli i nawet biologicznego istnienia narodów na przykład Polski. Faszyzm oznacza wojnę, bo opiera się na przemocy, przygotowaniach do wojny a także na zachłannym kapitale finansowym . Nie ulega żadnej wątpliwości, że reżim faszystowski zmuszał do przyjęcia takiego programu, jaki najbardziej mu odpowiadał Zespolone to zostało w intensywnym uświadamianiu ideologii faszystowskiej, która ludzi o innych poglądach nie przekonywała, lecz ich likwidowała. 


 Faszystowski światopogląd, to nic innego jak ślepa irracjonalna wiara w „prawdy” przez nich głoszone. Służebną rolę tak rozumianego światopoglądu Hitler określił w następujący sposób: „ człowiek może umierać jedynie za tę ideę, której nie rozumie” Inaczej mówiąc, gdyby ludzie pojęli klasowy sens idei nazistowskich, to przestaliby za nie walczyć.  Hasła wszędzie jednakowe na czele z teorią rasową narodu wybranego przez Boga, kultem wodza w nieograniczonej przestrzeni życiowej Zarówno Hitler, jak i Mussolini nazywali faszyzm koncepcją religijną, wyższą formą kultu religijnego.


Z kolei przedstawiciele różnych kierunków historiografii siłują  przedstawić faszyzm, jako swoisty konglomerat sił rewolucyjnych i konserwatywnych niedających się ściśle scharakteryzować pod względem politycznym i społecznym. E. Weber Wyraża z tego powodu  niezadowolenie, ze wciąż jeszcze są uczeni, którzy mieszają reakcjonistów z faszystami. Według twierdzenia Webera, faszyści „ byli, lub chcieli być rewolucjonistami”. Stworzono tę terrorystyczną dyktaturę po to, aby rozprawić się z ruchem rewolucyjnym, demokratycznym i komunistycznym, aby przygotować i rozpętać wojny napastnicze.


Ponieważ istota kapitalizmu  nie uległa zmianie, również dziś faszyzm w niektórych krajach istnieje po to, aby tworzyć ogniska zapalne w celu wywołania trzeciej wojny światowej. W ten sposób przedstawia się katów faszystowskich w roli wyrazicieli dobrej woli rozsądnych ludzi! Podaje się w wątpliwość zwyrodniałą istotę faszyzmu, która nie tylko zrodziła potworne zbrodnie, lecz przejawiła się właśnie w zbrodniach przeciw ludzkości.  Patrz,  pamiętaj i nie zapomnij  o tym Bracie Polaku.


syzyf


 


Układy z Rusią . 2014-03-16


   Układy z Rusią.


Już tysiąc lat wstecz, gdy Polska była silna, zasobna, szanowana w Europie, król miał dobre układy z Rusią Kijowską Ma tu zadanie bardzo ułatwione, bowiem jest spokrewniony z bogatymi, rządzącymi rodami tego kraju. Jego matka jak i żona są księżniczkami Rusi a nadto jego wuj rządzi Rusią. Polska od tej strony nie jest zagrożona. Interwencje króla na Rusi związane były z zamierzeniami papieża Grzegorza VII utworzenia biskupstwa na Rusi, natomiast mniej z potrzebami spowinowaconych książąt Rusi ubiegających się lub tracących władzę. Bolesław umacnia na Rusi swoje wpływy przez dwukrotną pomoc udzieloną swojemu wujowi w odzyskaniu tronu. Nie należy też tu zapominać o pomocy udzielonej wcześniej jego ojcu Kazimierzowi przez Jarosława Mądrego w uzyskaniu na powrót Mazowsza. Dzisiaj porozumienia są fatalne żeby nie powiedzieć tragiczne, przez co między innymi Polska jest słaba, biedna i na szarym końcu w Unii Europejskiej.  Stoi na przeszkodzie porozumienia obecnego papieża Franciszka z Patriarchą Wszechrusi, popiera tu terroryzm, legalne  rządy uznaje za reżimy. W tamtych czasach, gdyby nie otrucie syna króla Bolesława Śmiałego ,  Księcia Mieszka III przez stryja Władysława i jego wojewodę Sieciecha Losy Polski potoczyłyby się z pewnością zgoła inaczej.  Gal Anonim pisze o tych wydarzeniach tak: Miał zaś król Bolesław jednego syna, imieniem Mieszko, który nie okazałby się pod względem zacności gorszy od swych przodków, gdyby zawistne Parki nie przecięły chłopcu nić żywota w przededniu lat męskich. Sam zaś chłopiec istotnie przewyższał wszystkich zarówno Węgrów jak Polaków szlachetnymi obyczajami i zwracał na siebie uwagę wszystkich jawnymi dowodami, pozwalającymi wróżyć mu przyszłe panowanie. Stąd stryj jego książę Władysław, postanowił wezwać chłopca – pod złą wróżbą – z powrotem do Polski i ożenić go – na próżno, niestety z Rusi dziewczyną. Żonaty, więc młodzieniaszek gołowąsy a piękny, tak właściwie i tak rozumnie postępował, tak przestrzegał starego obyczaju przodków, że cały kraj niezwykłym uczuciem upodobał go sobie. Lecz wrogi pomyślności los w boleść zamienił wesele i w kwiecie wieku przeciął nadzieję pokładaną w jego zacności. Powiadają mianowicie, że jacyś wrogowie z obawy, by krzywdy ojca nie pomścił, trucizną zgładzili tak pięknie zapowiadającego się chłopca; niektórzy zaś z tych, którzy z nim pili, zaledwie uszli niebezpieczeństwu śmierci. Na dziś cóż takiego z tego fragmentu historii wynika? Jest to wskazanie dla Narodów Słowiańskich by trzymały się razem, żyły w przyjaźni, w zgodzie, mieli silną armię, otoczyli ubogi lud opieką, szanowali jego godność w ramach Unii Europejskiej, bowiem wówczas stanie się on siłą i tarczą w walce z każdym wrogiem gdyż inaczej napastnik wszystkich nas udusi. Przestroga to też dla wszystkich zdrajców, bandytów złodziei, parweniuszy i oszustów, iż kara za popełnione zbrodnicze czyny ich nie ominie.    


syzyf


Druga wojna światowa 2014-03-13


Znaczenie Wielkiej Socjalistycznej Rewolucji Październikowej dla odparcia imperialistycznej agresji.


Tylko ogólny wniosek


Państwa kapitalistyczne mogły kiedyś rozstrzygać sprawy wojny i pokoju według własnego uznania, ponieważ ich zamiarom nie przeciwstawiała się jeszcze odpowiednia siła materialna, polityczna i moralna. Siła taka pojawiła się wraz ze zwycięstwem Wielkiej Socjalistycznej Rewolucji Październikowej i nie ma żadnej wątpliwości, iż ten fakt poprzez swe idee spowodował nasilanie się ruchów mas ludowych przeciwko kapitalizmowi. Jednak burżuazja widzi tylko jeden aspekt tej rewolucyjnej przemiany – burzenie i nie chce dostrzec, iż jest to droga burzenia starego porządku w celu przejścia do nowego – zwanego dyktaturą proletariatu, której istotą jest „ uporczywa walka, walka krwawa i bezkrwawa, prowadzona środkami przemocy i pokojowo, zbrojna i gospodarcza, pedagogiczna i administratorska – przeciwko siłom i tradycjom burżuazyjnego panowania. Lenin pisał: „ My partia bolszewików, Rosję przekonaliśmy. Myśmy Rosję odwojowali u bogaczy – dla biedoty, u wyzyskiwaczy – dla ludzi pracy”. Ten proces trwa do dzisiejszego dnia i czy się, komu podoba czy nie, idee właśnie ludzi pracy, a nie kapitalistyczne zwyciężą. Chociaż aktualnie zamierzenia świata kapitalistycznego idą w kierunku przywrócenia niechcianego przez masy ludowe ustroju kapitalistycznego. Dlatego trzeba zapamiętać, iż: „ burżuazja świata kapitalistycznego nadal patrzy ze strachem i nienawiścią na wszelkie poczynania rewolucyjne. Zaślepiona żądzą zemsty, odrzuca na bok wszelkie pojęcia honoru, moralności i uczucia patriotyzmu. Przywołuje obce wojska, by przy ich pomocy zdławić do końca poczynania ludzi pracy, lub zatracić w wojnie.   Nie gardzi żadnymi środkami, aż do mordów włącznie, a z pod maski cywilizacji wyłażą jej zwierzęce pazury i kły”.  A Williams, Through the Russian Revolution, Moskwa 1967, s. 171. Wiedzieć również należy, iż całą sytuację w wyniku aktywizacji i otwartych wówczas wystąpień w Rosji, z lewackimi frazesami komplikowali ataki trockistów i bucharinowców, tak teraz czynią to, ataki partii politycznych nurtu solidarnościowego od lewej do prawej strony. To tylko wniosek ogólny z tego w tytule zawartego przesłania. Pamiętaj o tym Bracie Polaku i nie wierz tym antypolskim i antyrosyjskim siłom. 


syzyf 


Literatura: Historia Drugiej Wojny Światowej 1939 -1945, Wyd. I, Ministerstwo Obrony Narodowej, Warszawa, 1976, tom pierwszy, Znaczenie zwycięstwa socjalizmu w ZSRR, ss. 287 – 301.


 e-blogi.pl zymzym.info
  e-blogi.pl  [Załóż blog!] rssSubskrybuj blogi
[Zamknij reklamy]